EDGE

Järn | Mangan | pH | Humus | Svavelväte

EDGE VATTENFILTER

Vattenfilter som byggs i Sverige – skapar enkelhet och trygghet för dig!

LEVERERAS FÄRDIG FÖR INSTALLATION
Edge vattenfilter levereras monterade och fyllda med filtermedia.

BÄRHANDTAG PÅ SIDORNA AV DEN STADIGA FÖRPACKNINGEN
För att möjliggöra en säker transport och för att förebygga risker med olycksfall och ohälsa vid tunga lyft utvecklade vi en mycket kraftig för packning med träskiva i botten och ergonomiskt placerade bärhandtag på sidorna.

SEPARAT PÅFYLLNINGSHÅL FÖR FILTERMEDIA
För oss är det en självklarhet att underlätta vid kontroll och utbyte av filtermedian i våra filter, i Edge-serien levereras därför alla filtren med separat påfyllningshål.

UTFÖRLIG INSTALLATIONSANVISNING
Filtren levereras med en mycket utförlig installations-/användarmanual som vägleder till en lyckad installation.
Den beskriver också i enkelhet hur och när eventuell kontroll och påfyllning av filtermedia bör utföras.

Analyser

En grävd brunn bör genomgå en kemisk/fysikalisk vattenanalys vart tredje år, enligt rekommendationer från Socialstyrelsen. I grävda brunnar är risken för bakterietillväxt betydligt större än i borrade brunnar, därför bör även en mikrobiologisk vattenanalys också göras i en grävd brunn.
I borrade brunnar är risken betydligt mindre för bakterietillväxt. Däremot bör en kemisk/fysisk vattenanalys samt en radonanalys genomföras för att undersöka halten av Radon.

Kontakta AquaRent på 044-10 05 23 eller info@aquarent.se så skickar vi provflaskor. Våra vattenanalyser undersöks sedan av Eurofins som är ett opartiskt samt ackrediterad laboratorium.

VILKET FILTER BEHÖVER JAG FÖR MITT VATTENPROBLEM?

VILKET FILTER BEHÖVER JAG FÖR MITT VATTENPROBLEM?

SE GUIDE