Över 2O års erfarenhet av vattenrening

    En vattenanalys ger dig som brunnsägare svar på vilka ämnen som finns i ditt vatten samt i vilka halter de förekommer.

    Många brunnsägare tar bara prov på dricksvattnet när de märker förändringar i smak, lukt eller färg. Men problemen kan finnas där utan att man märker det. Att enbart bedöma ett vattens kvalitet utifrån upplevda kriterier räcker inte för att avgöra om brunnsvattnet är lämpligt som dricksvatten.

    De ämnen som man ska analysera är de som rekommenderas av Livsmedelsverket enligt deras ¨Råd om enskild dricksvattenförsörjning¨.

    Dricksvatten bör ha en vattenkvaliteten som är förenlig med de riktvärden som anges i Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning och mikroorganismer och parasiter, m.m., inte finns i vattnet i sådant antal eller i sådana halter att de kan utgöra en olägenhet för människors hälsa.