Visar 1–16 av 44 resultat

vattenfilter järn mang humusfilter

Egde BC30/BC45

Pris från: 17,850.00 kr

Humusfilter EDGE, modell BC30/BC45

Ett filter som reducerar bl a färg, smak samt lukt i vattnet, exempelvis genom reducering av humus och svavelväte.
Filtret skapar förutsättningar för ett välsmakande och tilltalande vatten i hushållet.

vattenfilter järn mang humusfilter

Egde BK30

20,300.00 kr

Järn, mangan, svavelväte EDGE, modell BBK30

Edge BK30 före bygger avlagringar samt missfärgningar orsakade av järn- och manganrikt brunnsvatten, samt reducerar svavelväte.
Filtret använder vattnets eget syreinnehåll för att reducera Järn, mangan och svavelväte, varför vatten med lågt syreinnehåll kan behöva luftas innan filtret.

vattenfilter järn mang humusfilter

Egde BN30

17,400.00 kr

pH-höjande EDGE, modell BN30

BN30 höjer pH-värdet och ökar alkaliniteten i vattnet vilket förhindrar skador på husets rör system och utlösning av metall. Ett lågt pH värde leder ofta till vattenläckage och förhöjda värden av metaller i vattnet, exempelvis koppar. Förhöjda värden av koppar kan orsaka blå-gröna missfärgningar av porslin, grönt hår och problem med magen. Filtermedian består av dolomitkalk (Magnodol) vilken förbrukas och behöver fyllas på kontinuerligt.

vattenfilter järn mang humusfilter

Egde BS30

17,100.00 kr

Järn, mangan, partiklar EDGE, modell BN30

Edge BS30 förebygger avlagringar, samt missfärgningar orsakade av järn- och manganrikt brunnsvatten. Filtermedian består av skiktad sand som effektivt filtrerar partikulär järn/mangan (järnoxid/mangandioxid). Luftningshydrofor innan filtret rekommenderas för bästa möjliga oxidation av vattnets järn och mangan innehåll. Filtret kan även toppas med en liten mängd pH-höjande filtermedia vid behov.

vattenfilter järn mang humusfilter

Vattenfilter Järn Mangan Egde BBA30

18,700.00 kr

Vattenfilter järn, mangan

Vattenfilter järn, mangan | EDGE, modell BBA30

Edge, modell BBA30 förebygger avlagringar samt missfärgningar orsakade av järn- och manganrikt brunnsvatten. Vattenfiltret har en integrerad luftficka vilken förnyas automatiskt och syresätter vattnet kontinuerligt ”Aircharge”. Filtermedian använder därefter vattnets syreinnehåll för att reducera löst järn och mangan. Edge BBA30 är därför ej i behov av separat luftning (hydrofor) och monteras med fördel efter hydropress.

vattenfilter järn mang humusfilter

Egde BKA45

23,900.00 kr

Kombifilter EDGE, modell BKA45

Edge BKA45 före bygger avlagringar samt missfärgningar orsakade av järn- och manganrikt brunnsvatten, samt reducerar svavelväte.
Filtret har en integrerad luftficka vilken förnyas automatiskt och syresätter vattnet kontinuerligt ”Aircharge”. Filtermedian använder därefter vattnets syreinnehåll för att reducera löst järn, mangan och svavelväte.
Edge BKA45 är därför ej i behov av separat luftning (hydrofor) och monteras med fördel efter hydropress.

Baga Soft VattenfilterAvhärdningsfilter

Kalkfilter | Avhärdningsfilter Soft 8, 15, 22

Pris från: 12,000.00 kr

Kalkfilter | Avhärdningsfilter

Kalkfilter Soft är tre kompakta kalkfilter med inbyggd salttank. Filtren gör vattnet mjukare (reducerar kalk) genom en välbeprövad process, jonbytesteknik. Soft finns i tre olika storlekar för att passa alla hushåll.

Kalkfilter Soft justerar kalkhalten och därmed hårdheten i ditt brunnsvatten. Kalkrikt vatten innebär ofta problem för fastighetsägaren i form av beläggningar i hushållsmaskiner, som tvätt och diskmaskiner, men även på varmvattenberedare mm. Kalkrikt vatten ger även missfärgningar på sanitetsporslin i form av vitaktiga beläggningar eller missfärgning av tvätt.

Soft 45

21,900.00 kr

Mjukvattenfilter Soft 45

Våra mjukvattenfilter är tänkta att ligga i framkant inom vattenreningsteknologin.
Filtersystemen är utrustade med högpresterande jonbytare, högflödande distributionssystem med Vortech™ screen och en kompakt, tystgående och högflödande filterventil.
Den kompakta och stilrena salttanken är utrustad med 2st säkerhetsventiler, saltbotten och bräddavlopp.
Applikationsområdet täcker större hushåll, industri och flerbostadshus.
Systemet styrs via en digital volymstyrd logix med vår egenutvecklade mjukvara vilket ger max salteffektivitet och full kontroll över filtrets drift.
Avancerad loggning, fjärrstart av regenereringen gör att filtret passar väl i undercentraler.

RO-50, RO-300 & RO-300 CP

Pris från: 6,500.00 kr

Föroreningar RO

RO är ett litet och smidigt vattenfilter som avskiljer föroreningar genom att vattnet passerar ett halvgenomträngligt membran, en teknik som heter omvänd osmos. RO-50 har en hög reningskapacitet och avskiljer salt, flourid, uran, arsenik, nitrit och nitrat mm.
Filtret är avsett att placeras exempelvis under diskbänk och förser ett tappställe med rent vatten.
Lagringstank i metall och separat tappkran ingår. Det renade vattnet lagras i den medföljande tanken.
Filtersystemet arbetar med vattnets eget tryck och kräver ingen elektrisk anslutning.

uvfilter bakteriefilter

Baga UV ST 321

9,800.00 kr

Bakterier är det vanligaste förekommande problemet i svenska brunnsvatten idag, problemet är vanligast i grävda brunnar. Det finns flera orsaker till att ett vatten kan vara påverkat av bakterier, det är dessutom ett vattenproblem som ofta varierar över tid. Bakteriefilter levererar ett friskt dricksvatten fritt från vattenburen smitta, genom en kemikaliefri desinfektionsmetod.

 

 

uvfilter bakteriefilter

Baga UV ST741-EMS

17,900.00 kr

Bakterier är det vanligaste förekommande problemet i svenska brunnsvatten idag, problemet är vanligast i grävda brunnar. Det finns flera orsaker till att ett vatten kan vara påverkat av bakterier, det är dessutom ett vattenproblem som ofta varierar över tid. Bakteriefilter levererar ett friskt dricksvatten fritt från vattenburen smitta, genom en kemikaliefri desinfektionsmetod.

 

 

Flex

8,600.00 kr

Flexibelt vattenfilter Flex

Flex är ett filter utan backspolning och har därför inte heller behov av elanslutning. Beroende på tillämpning kan filtret anslutas för upp respektive nedflödes filtrering, vid uppflödes filtrering lyfts filtermedian kontinuerligt genom vortex-teknik.
Flex är utmärkt att använda vid pH-korrigering och humusfiltrering och fylls då med calcite eller aktivt kol. När filtermedian är förbrukad lyfts kassetten mycket enkelt ur filtret varvid filtermedian byts ut.
Tänk på att alltid montera Mediefälla inuti kassetten vid uppflödes installation.

Ocean & Ocean+

Pris från: 107,800.00 kr

Flexibelt vattenfilter Flex

Flex är ett filter utan backspolning och har därför inte heller behov av elanslutning. Beroende på tillämpning kan filtret anslutas för upp respektive nedflödes filtrering, vid uppflödes filtrering lyfts filtermedian kontinuerligt genom vortex-teknik.
Flex är utmärkt att använda vid pH-korrigering och humusfiltrering och fylls då med calcite eller aktivt kol. När filtermedian är förbrukad lyfts kassetten mycket enkelt ur filtret varvid filtermedian byts ut.
Tänk på att alltid montera Mediefälla inuti kassetten vid uppflödes installation.

lufthydrofor injektor

Luftningshydrofor 115 L

7,400.00 kr

Luftningshydrofor 115 liter

Luftningshydroforen oxiderar löst järn i vattnet till partikulär form (Fe3+) vilket
därefter kan filtreras i ett sandfilter, tex. Edge BS30.
Hydroforen kan även reducera oönskad lukt som orsakats av exempelvis svavelväte.
Hydroforen är tillverkad av glasfiberarmerad epoxiplast, vilket gör den rostfri och
därmed lång livslängd.
Hydroforen levereras tillsammans med luftinjektor, den inbyggda luftregulatorn
tillser att hydroforen alltid har rätt luftmängd.
Storlek: 115 Liter, levereras med separat luftinjektor.