Visar alla 2 resultat

RO-50, RO-300 & RO-300 CP

Pris från: 6,500.00 kr

Föroreningar RO

RO är ett litet och smidigt vattenfilter som avskiljer föroreningar genom att vattnet passerar ett halvgenomträngligt membran, en teknik som heter omvänd osmos. RO-50 har en hög reningskapacitet och avskiljer salt, flourid, uran, arsenik, nitrit och nitrat mm.
Filtret är avsett att placeras exempelvis under diskbänk och förser ett tappställe med rent vatten.
Lagringstank i metall och separat tappkran ingår. Det renade vattnet lagras i den medföljande tanken.
Filtersystemet arbetar med vattnets eget tryck och kräver ingen elektrisk anslutning.

Ocean & Ocean+

Pris från: 107,800.00 kr

Flexibelt vattenfilter Flex

Flex är ett filter utan backspolning och har därför inte heller behov av elanslutning. Beroende på tillämpning kan filtret anslutas för upp respektive nedflödes filtrering, vid uppflödes filtrering lyfts filtermedian kontinuerligt genom vortex-teknik.
Flex är utmärkt att använda vid pH-korrigering och humusfiltrering och fylls då med calcite eller aktivt kol. När filtermedian är förbrukad lyfts kassetten mycket enkelt ur filtret varvid filtermedian byts ut.
Tänk på att alltid montera Mediefälla inuti kassetten vid uppflödes installation.