Vattenfilter järn | Vattenfilter Mangan

Visar alla 3 resultat

vattenfilter järn mang humusfilter

Egde BS30

17,100.00 kr

Järn, mangan, partiklar EDGE, modell BN30

Edge BS30 förebygger avlagringar, samt missfärgningar orsakade av järn- och manganrikt brunnsvatten. Filtermedian består av skiktad sand som effektivt filtrerar partikulär järn/mangan (järnoxid/mangandioxid). Luftningshydrofor innan filtret rekommenderas för bästa möjliga oxidation av vattnets järn och mangan innehåll. Filtret kan även toppas med en liten mängd pH-höjande filtermedia vid behov.

vattenfilter järn mang humusfilter

Vattenfilter Järn Mangan Egde BBA30

18,700.00 kr

Vattenfilter järn, mangan

Vattenfilter järn, mangan | EDGE, modell BBA30

Edge, modell BBA30 förebygger avlagringar samt missfärgningar orsakade av järn- och manganrikt brunnsvatten. Vattenfiltret har en integrerad luftficka vilken förnyas automatiskt och syresätter vattnet kontinuerligt ”Aircharge”. Filtermedian använder därefter vattnets syreinnehåll för att reducera löst järn och mangan. Edge BBA30 är därför ej i behov av separat luftning (hydrofor) och monteras med fördel efter hydropress.

vattenfilter järn mang humusfilter

Egde BKA45

23,900.00 kr

Kombifilter EDGE, modell BKA45

Edge BKA45 före bygger avlagringar samt missfärgningar orsakade av järn- och manganrikt brunnsvatten, samt reducerar svavelväte.
Filtret har en integrerad luftficka vilken förnyas automatiskt och syresätter vattnet kontinuerligt ”Aircharge”. Filtermedian använder därefter vattnets syreinnehåll för att reducera löst järn, mangan och svavelväte.
Edge BKA45 är därför ej i behov av separat luftning (hydrofor) och monteras med fördel efter hydropress.