Visar alla 2 resultat

vattenfilter järn mang humusfilter

Egde BN30

17,400.00 kr

pH-höjande EDGE, modell BN30

BN30 höjer pH-värdet och ökar alkaliniteten i vattnet vilket förhindrar skador på husets rör system och utlösning av metall. Ett lågt pH värde leder ofta till vattenläckage och förhöjda värden av metaller i vattnet, exempelvis koppar. Förhöjda värden av koppar kan orsaka blå-gröna missfärgningar av porslin, grönt hår och problem med magen. Filtermedian består av dolomitkalk (Magnodol) vilken förbrukas och behöver fyllas på kontinuerligt.

Flex

8,600.00 kr

Flexibelt vattenfilter Flex

Flex är ett filter utan backspolning och har därför inte heller behov av elanslutning. Beroende på tillämpning kan filtret anslutas för upp respektive nedflödes filtrering, vid uppflödes filtrering lyfts filtermedian kontinuerligt genom vortex-teknik.
Flex är utmärkt att använda vid pH-korrigering och humusfiltrering och fylls då med calcite eller aktivt kol. När filtermedian är förbrukad lyfts kassetten mycket enkelt ur filtret varvid filtermedian byts ut.
Tänk på att alltid montera Mediefälla inuti kassetten vid uppflödes installation.