Visar alla 4 resultat

vattenfilter järn mang humusfilter

Egde BC30/BC45

Pris från: 17,850.00 kr

Humusfilter EDGE, modell BC30/BC45

Ett filter som reducerar bl a färg, smak samt lukt i vattnet, exempelvis genom reducering av humus och svavelväte.
Filtret skapar förutsättningar för ett välsmakande och tilltalande vatten i hushållet.

vattenfilter järn mang humusfilter

Egde BK30

20,300.00 kr

Järn, mangan, svavelväte EDGE, modell BBK30

Edge BK30 före bygger avlagringar samt missfärgningar orsakade av järn- och manganrikt brunnsvatten, samt reducerar svavelväte.
Filtret använder vattnets eget syreinnehåll för att reducera Järn, mangan och svavelväte, varför vatten med lågt syreinnehåll kan behöva luftas innan filtret.

vattenfilter järn mang humusfilter

Egde BKA45

23,900.00 kr

Kombifilter EDGE, modell BKA45

Edge BKA45 före bygger avlagringar samt missfärgningar orsakade av järn- och manganrikt brunnsvatten, samt reducerar svavelväte.
Filtret har en integrerad luftficka vilken förnyas automatiskt och syresätter vattnet kontinuerligt ”Aircharge”. Filtermedian använder därefter vattnets syreinnehåll för att reducera löst järn, mangan och svavelväte.
Edge BKA45 är därför ej i behov av separat luftning (hydrofor) och monteras med fördel efter hydropress.

lufthydrofor injektor

Luftningshydrofor 115 L

7,400.00 kr

Luftningshydrofor 115 liter

Luftningshydroforen oxiderar löst järn i vattnet till partikulär form (Fe3+) vilket
därefter kan filtreras i ett sandfilter, tex. Edge BS30.
Hydroforen kan även reducera oönskad lukt som orsakats av exempelvis svavelväte.
Hydroforen är tillverkad av glasfiberarmerad epoxiplast, vilket gör den rostfri och
därmed lång livslängd.
Hydroforen levereras tillsammans med luftinjektor, den inbyggda luftregulatorn
tillser att hydroforen alltid har rätt luftmängd.
Storlek: 115 Liter, levereras med separat luftinjektor.