Aquarent AB strävar kontinuerligt mot bättre kvalitet. Vi utreder och åtgärdar brister systematiskt genom ett nära samarbete med våra underleverantörer. För att kunna utföra detta krävs detaljerade uppgifter av dig som kund. Formuläret nedan vänder sig till såväl grossist, VVS-installatör som slutanvändare varför en del frågor besvaras med samma svar i vissa fall, vi hoppas ni har överseende med detta. Ring oss gärna på 044-100523 om något känns oklart när blanketten fylls i.

Vänligen observera att din reklamationsrätt täcker så kallade fabrikationsfel.

Nedanstående exempel täcks ej av din garanti/reklamationsrätt:

  • förbrukningsmaterial (tex. filtermedia)
  • slitagedelar (tex. rörliga delar i filterautomatik)
  • skador orsakade av handhavandefel (tex. fel inställningar)
  • skador orsakade av fel förutsättningar (tex. brister i kringutrustning, montering/installation eller för produkten ej avsedd vattenkvalitet)
  • skador orsakade av att underhåll ej är utfört enligt anvisningar.
  • skador till följd av kyla, värme, utströmmande vatten eller hög luftfuktighet
  • skador uppkomna pga. felaktig och/eller ovarsam transport

 

Om du fått en ersättningsprodukt och det visar sig efter vår undersökning att det inte är en godkänd reklamation
debiteras ersättningsprodukten och en avgift för undersökningen.

 

Obligatoriska uppgifter är markerade med *

Bifoga gärna bilder som beskriver felet.

 

För att vi ska kunna hantera ärendet måste alltid kvitto på inköpet bifogas.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.
Kvitto, bilder, faktura, analys..