HITTA DITT VATTENPROBLEM

humusfilter

Gult vatten

Blir vattnet gult vid mycket regn? Då kan ditt vatten innehålla humusämnen som läcker in i brunnen.

 

PASSANDE FILTER

bakteriefilter

Bakterier

Bakterier och föroreningar kan ge upphov till dålig lukt och göra vattnet mindre hälsosamt att dricka. En vattenanalys krävs för rätt åtgärd.

PASSANDE FILTER

rostfilter

Rostfläckar

Brunsvarta beläggningar i handfatet, porslin eller på vit tvätt kan bero på höga halter av järn. Även smaken påverkas.

 

PASSANDE FILTER

Gröna beläggningar

Lågt pH-värde gör att vattnet fräter på metaller i hela VVS-installationen. Med tiden ger det upphov till läckage och förstör varmvattenberedaren. Kan också färga blont hår grönt!

PASSANDE FILTER

bakteriefilter

Kalk

Hårt vatten ger vita beläggningar i duschar, handfat och kan göra vita tyger gråa vid tvätt.

 

PASSANDE FILTER

bakteriefilter

Dålig lukt

Luktar vattnet illa och påminner om lukten av ruttna ägg? Då är det förmodligen svavelväte som är problemet. En vattenanalys behövs för att fastställa att inte ytterligare problem finns.

PASSANDE FILTER

VÅRA FILTER

Avhärdningsfilter
SOFT

avhärdningsfilter justerar kalkhalten och därmed hårdheten i ditt brunnsvatten. Kalkrikt vatten innebär ofta problem för fastighetsägaren i form av beläggningar i hushållsmaskiner, som tvätt och diskmaskiner, men även på varmvattenberedare mm. Kalkrikt vatten ger även missfärgningar på sanitetsporslin i form av vitaktiga beläggningar eller missfärgning av tvätt.

Känner du igen dessa problem? Då kan du ha ett hårt vatten som innehåller höga halter kalcium och magnesium.

BESTÄLL ANALYS

Bakteriefilter
UV

Bakterier är det vanligaste förekommande problemet i svenska brunnsvatten idag, problemet är vanligast i grävda brunnar. Det finns flera orsaker till att ett vatten kan vara påverkat av bakterier, det är dessutom ett vattenproblem som ofta varierar över tid. Med Aquarents bakteriefilter kan du vara säker på att ditt vatten är friskt varje dag!

Känner du igen dessa problem?

BESTÄLL ANALYS

Avsaltningsfilter
OCEAN

Vatten som smakar salt? Ljust hår som får en grön ton? Blågröna missfärgningar på badrumsporslin?

Känner du igen dessa problem? Då kan ditt vatten innehålla höga halter salt (klorid) och därmed ha aggressiva egenskaper! Med Aquarents saltvattenfilter reducerar du salt i vatten och därmed de negativa konsekvenserna.

BESTÄLL ANALYS

Dricksvattenfilter
RO-50 | RO-300

Ett brunnsvatten kan vara förorenat av en mängd ämnen vilka kan förekomma i ohälsosamma mängder och påverka hälsan negativt! En brunnsvatten analys kan visa huruvida vattnet är lämpligt som dricksvatten. Visar det sig att du behöver förbättra vattenkvaliteten för att du och din familj ska kunna använda vattnet för mat och dryck kan Aquarents dricksvattenfilter lösa det.

Känner du igen dessa problem?

BESTÄLL ANALYS

Humus/Kolfilter
Edge BC30

Variation i vattenkvalitet vid mycket regn eller årstidsförändring? Gult vatten i badkar och dricksvattenglaset?

Känner du igen dessa problem? Då kan ditt vatten innehålla humusämnen. Med Aquarents vattenfilter reduceras denna typ av vattenproblem.

BESTÄLL ANALYS

Järn/Manganfilter
Edge | BBA30 | Edge BS30 | Edge BK30 | Edge BKA45

Gula eller bruna missfärgningar på ditt badrumsporslin? Ljus tvätt som missfärgas i en gul ton? Svarta små flagor i munstycket på vattenkranen? Svarta streck/ränder på ljusa textilier efter tvätt? Vatten som smakar eller luktar annorlunda?

Känner du igen dessa problem? Då kan du ha ett järn- och manganrikt vatten! Med Aquarents järn- och manganfilter åtgärdas detta. I vissa produkter kombineras andra åtgärder.

BESTÄLL ANALYS

pH filter
Edge BN30

Ljust hår som färgas i en grön ton? Blågröna missfärgningar på badrumsporslin? Problem med magen?

Känner du igen dessa problem? Då kan du ha ett vatten med lågt pH-värde! Med Aquarents pH-filter åtgärdas den här typen av problem.

BESTÄLL ANALYS