Vi arbetar hårt för att kontinuerligt
ta fram effektivare filter som
förbrukar mindre vatten och salt
och dessutom är fria från kemikalier

AquaRent har sedan 1996 konstruerat och byggt vattenreningsanläggningar för framställning av rent dricks-, hushålls-, process- och bevattningsvatten. För att säkerställa kvaliteten och funktionen hos våra produkter så sker all vår utveckling och en stor del av vår produktion i Sverige. Vi arbetar också uteslutande med komponenter från världens ledande leverantörer.

Beställ vattenanalys:
vattenprov

Välkommen till Aquarent – Rent vatten på riktigt!

VÅRA PRODUKTER HITTAR DU HÄR:

ahlsell

VÅRA FILTER:

EDGE VATTENFILTER

Vattenfilter som byggs i Sverige – skapar enkelhet och trygghet för dig!

TRÖTT PÅ MISSFÄRGAT KRANVATTEN?

Har du problem med missfärgade avlagringar, ljus tvätt som missfärgas i en gul ton och badrumsporslin som blir brunt, eller grönt? Kanske kommer det små svarta flagor ur munstycket på vattenkranen och missfärgat vatten som smakar eller luktar annorlunda? Då behöver du ett bra filter.

Edge är en serie effektiva och driftsäkra vattenfilter som är framtagna för att göra hushållets vatten rent. Vattenfiltren åtgärdar effektivt tekniska och estetiska anmärkningar som visat sig i en vattenanalys.

Edge finns i ett flertal modeller för olika vattenproblem. Vattenfiltren kombinerar välbeprövad vattenrening med innovativa tekniska lösningar, vilket ger dig som användare pålitlig funktion samt lättskötta vattenfilter för en tryggare och enklare vardag.

Inget brunnsvatten är det andra likt. Aquarents vattenfilter kan användas separat eller i kombination för att möta hushållets behov av rent vatten.

Kalkfilter

SOFT KALKFILTER

För ett mjukare vatten

KALKFILTER / AVHÄRDNINGSFILTER
Soft är ett kompakt kalkfilter med inbyggd salttank. Filtret gör vattnet mjukare (reducerar kalk) genom en välbeprövad process, jonbytesteknik. Filtret regenererar filtermaterialet med en saltlösning (NaCl) som med automatik spolas ur filtret med sköljvatten vid behov.

Kalkfilter Soft finns i tre olika storlekar för att passa alla hushåll.

Kalkfilter Avhärdningsfilter

FLEX VATTENFILTER

Flexibelt vattenfilter

Flex är ett filter utan backspolning och har därför inte heller behov av elanslutning. Beroende på tillämpning kan filtret anslutas för upp respektive nedflödes filtrering, vid uppflödes filtrering lyfts filtermedian kontinuerligt genom vortex-teknik. Flex är utmärkt att använda vid pH-korrigering och humusfiltrering och fylls då med calcite eller aktivt kol. När filtermedian är förbrukad lyfts kassetten mycket enkelt ur filtret varvid filtermedian byts ut.

Tänk på att alltid montera Mediefälla inuti kassetten vid uppflödes installation.

UV | UV-filter / Bakteriefilter

För ett friskt dricksvatten

UV-Filter

Bakterier är det vanligaste förekommande problemet i svenska brunnsvatten idag, problemet är vanligast i grävda brunnar. Det finns flera orsaker till att ett vatten kan vara påverkat av bakterier, det är dessutom ett vattenproblem som ofta varierar över tid. Med Aquarents bakteriefilter kan du vara säker på att ditt vatten är friskt varje dag!

Bakteriefiltren levererar ett friskt dricksvatten fritt från vattenburen smitta, genom en kemikaliefri desinfektionsmetod.

bakteriefilter

RO | Reverse Osmos

För ett riktigt rent dricksvatten, ett tappställe

RO finns i flera utföranden och är små och smidiga vattenfilter som avskiljer föroreningar genom att vattnet passerar ett halvgenomträngligt membran, en teknik som heter omvänd osmos.
RO har en hög reningskapacitet och avskiljer salt, flourid, uran, arsenik, nitrit och nitrat mm.

Filtret är avsett att placeras exempelvis under diskbänk och förser ett tappställe med rent vatten.

Reverse Osmos filter vattenfilter

OCEAN | Avsaltningsfilter

För ett saltfritt vatten

Ocean är ett avsaltningsfilter för hela huset (samtliga tappställen), filtret använder vattenreningstekniken omvänd os­mos vilket ger ett riktigt rent vatten för dig och din familj. Filtret reducerar förutom salt även en mängd andra föroreningar, bland annat höga halter av fluorid, nitrit och nitrat.

Filtret är helt kemikaliefritt.

Avsaltningsfilter Vattenfilter

VATTENVERK

Flerbostadshus, lantbruk eller samfällighet – Aquarent har lång erfarenhet av vattenrening i stor skala.

I vårt produktsortiment återfinns såväl standard produkter som ”skräddarsydda” filter för tex. avhärdning, filtrering och desinfektion.

Vi kan hjälpa till med projektering och dimensionering, kontakta oss gärna för ytterligare information.

Vattenverk