Edge Vattenfilter

Järn | Mangan | pH | Färg | Svavelväte
Vattenfilter som byggs i Sverige – skapar enkelhet och trygghet för dig!

AQUARENT EDGE

Edge är en serie vattenfilter som åtgärdar de vanligaste vattenproblemen i Svenska hushåll såsom järn, mangan, partiklar, lågt pH värde, färg, lukt och dålig smak.

Edge ligger precis som våra övriga filter i teknisk framkant, Edge har en unik filtertank vilken förlänger filtermedians kapacitet och livslängd samtidigt som den sparar vatten och tillåter högre vattenflöden än konventionella vattenfilter. Edge järnfilter var pionjär med integrerad syresättning, vilket vi kallar för Air-Charge. Edge Air-Charge filter utmärker sig genom att styrningen av Air-Charge sker helt oberoende av backspolningen vilket sparar stora mängder vatten varje år.

LEVERERAS FÄRDIG FÖR INSTALLATION
Edge vattenfilter levereras monterade och fyllda med filtermedia.

BÄRHANDTAG PÅ SIDORNA AV DEN STADIGA FÖRPACKNINGEN
För att möjliggöra en säker transport och för att förebygga risker med olycksfall och ohälsa vid tunga lyft utvecklade vi en mycket kraftig för packning med träskiva i botten och ergonomiskt placerade bärhandtag på sidorna.

SEPARAT PÅFYLLNINGSHÅL FÖR FILTERMEDIA
För oss är det en självklarhet att underlätta vid kontroll och utbyte av filtermedian i våra filter, i Edge-serien levereras därför alla filtren med separat påfyllningshål.

UTFÖRLIG INSTALLATIONSANVISNING
Filtren levereras med en mycket utförlig installations-/användarmanual som vägleder till en lyckad installation.
Den beskriver också i enkelhet hur och när eventuell kontroll och påfyllning av filtermedia bör utföras.

Analyser

Du som har egen brunn är själv ansvarig för dricksvattnets kvalitet. Enligt livsmedelsverkets rekommendationer bör du som har egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk utföra vattenprov minst vart tredje år, i vissa fall varje år. Om barn ska dricka vattnet eller om brunnen förser mer än två hushåll med dricksvatten bör du ta vattenprov minst en gång per år.

Kontakta oss gärna för ytterligare rådgivning gällande vattenanalys och provtagning. Våra vattenanalyser utförs av Eurofins som är ett opartiskt samt ackrediterat laboratorium.