Uv Filter

Bakteriefilter
För ett friskt dricksvatten

UV-Filter

Bakterier är det vanligaste förekommande problemet i svenska brunnsvatten idag, problemet är vanligast i grävda brunnar. Det finns flera orsaker till att ett vatten kan vara påverkat av bakterier, det är dessutom ett vattenproblem som ofta varierar över tid. Med Aquarents bakteriefilter kan du vara säker på att ditt vatten är friskt varje dag!

Bakteriefiltren levererar ett friskt dricksvatten fritt från vattenburen smitta, genom en kemikaliefri desinfektionsmetod.

Analyser

Du som har egen brunn är själv ansvarig för dricksvattnets kvalitet. Enligt livsmedelsverkets rekommendationer bör du som har egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk utföra vattenprov minst vart tredje år, i vissa fall varje år. Om barn ska dricka vattnet eller om brunnen förser mer än två hushåll med dricksvatten bör du ta vattenprov minst en gång per år.  

Kontakta oss gärna för ytterligare rådgivning kring vattenanalys och provtagning. Våra vattenanalyser undersöks av Eurofins som är ett opartiskt samt ackrediterad laboratorium.