Flex vattenfilter

Partiklar | pH | Färg | PFAS
Flexibelt vattenfilter

AQUARENT Flex ett flexibelt vattenfilter
Flex är ett filter för olika användningsområden, beroende av vilken filterpatron som används åtgärdar Flex allt ifrån partiklar, lågt pH, färg (humus), dålig lukt/smak till PFAS. Flex är ett filter utan backspolning vilket gör det mycket lättplacerat, samtidigt som det utgör en utmärkt kombination med minireningsverk. När filtermedian är förbrukad byts filterpatronen mot en ny med ett enkelt handgrepp, helt utan verktyg. Flex placeras på inkommande vatten och filtrerar allt vatten i huset. Om vattnet i brunnen förändras, ändras Flex användningsområde enkelt genom byte mot annan filterpatron.

Flex PFAS
Filtret är ett efterlängtat tillskott i vår användarvänliga filterserie FLEX,
Vattenfiltret har certifierad reduktion av PFOA och PFOS.
Aquarent Flex PFAS är avsett för ett normalhushåll och monteras på inkommande vattenledning.
LED lampor visar när filterpatronen behöver bytas, vilket sker med enkelt handgrepp.

Analyser

Du som har egen brunn är själv ansvarig för dricksvattnets kvalitet. Enligt livsmedelsverkets rekommendationer bör du som har egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk utföra vattenprov minst vart tredje år, i vissa fall varje år. Om barn ska dricka vattnet eller om brunnen förser mer än två hushåll med dricksvatten bör du ta vattenprov minst en gång per år.

Kontakta oss gärna för ytterligare rådgivning kring vattenanalys och provtagning. Våra vattenanalyser undersöks av Eurofins som är ett opartiskt samt ackrediterad laboratorium.