Vattenverk

Kommersiella vattenfilter
Flerbostadshus, lantbruk eller samfällighet – Aquarent har lång erfarenhet av vattenrening i stor skala.

Vattenverk

Flerbostadshus, lantbruk eller samfällighet – Aquarent har lång erfarenhet av vattenrening i stor skala.

I vårt produktsortiment återfinns såväl standard produkter som ”skräddarsydda” filter för tex. avhärdning, filtrering och desinfektion.

Vi kan hjälpa till med projektering och dimensionering, kontakta oss gärna för ytterligare information.

Analyser

Du som har egen brunn är själv ansvarig för dricksvattnets kvalitet. Enligt livsmedelsverkets rekommendationer bör du som har egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk utföra vattenprov minst vart tredje år, i vissa fall varje år. Om barn ska dricka vattnet eller om brunnen förser mer än två hushåll med dricksvatten bör du ta vattenprov minst en gång per år.  

Kontakta oss gärna för ytterligare rådgivning kring vattenanalys och provtagning. Våra vattenanalyser undersöks av Eurofins som är ett opartiskt samt ackrediterad laboratorium.