Rent vatten sedan 1996

Vi arbetar hårt för att kontinuerligt ta fram effektivare filter som förbrukar mindre vatten och salt och dessutom är fria från kemikalier

Vattenfilter, optimerade för Svenska förutsättningar och behov

Aquarent har under 28 år konstruerat och byggt vattenreningsanläggningar för framställning av rent dricks-, hushålls-, process- och bevattningsvatten. För att säkerställa kvaliteten och funktionen hos våra produkter så sker all vår utveckling och en stor del av vår produktion i Sverige. Vi arbetar hårt för att kontinuerligt ta fram effektivare filter som förbrukar mindre vatten och salt och dessutom är fria från kemikalier.

Våra produkter

Våra produkter hittar du här